Kyoto Wand Café / Kazuteru Matsumura Architects


© Yoshiro Masuda

© Yoshiro Masuda

Read more »