Light-Wood Waterside Pavilion / Han Xiaofeng Design Studio, SEU-ARCH


south side. Image © Liangqi Zhao

south side. Image © Liangqi Zhao
  • architects: Han Xiaofeng Design Studio, SEU-ARCH
  • Location: Chenzhuang, Maoshan Scenic Area, Jurong, Zhenjiang, Jiangsu, China
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Liangqi Zhao
  • Area: 72.0 m2

Read more »