New Century Resort, Nanjing / gad × line+


© Qingshan Wu

© Qingshan Wu
  • architects: gad
  • architects: line+
  • Location: Nanjing, Jiangsu, China
  • Project Year: 2020
  • Photographs: Qingshan Wu
  • Photographs: Inter-mountain
  • Photographs: Courtesy of gad·line+ studio
  • Photographs:
  • Photographs: Lei Sun
  • Area: 26032.0 m2

Read more »