Shanghai Xuhui District Public Opening Space Building No. C / TM Studio


© Fangfang Tian

© Fangfang Tian
  • architects: TM Studio
  • Location: 2900 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai, China
  • Project Year: 2020
  • Photographs: Fangfang Tian
  • Photographs: Courtesy of TM Studio
  • Area: 332.0 m2

Read more »