Mobile Working Cabin for Rural Vitalization / SCHOOL OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, NANJING UNIVERSITY


open front. Image © Ziye Huang

open front. Image © Ziye Huang
  • architects: SCHOOL OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, NANJING UNIVERSITY
  • Location: Xiangxi Village, Weitian Town, Songxi County, Nanping City, Fujian Province, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Ziye Huang
  • Photographs: Yuchen Xing
  • Photographs: Courtesy of SCHOOL OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, NANJING UNIVERSITY
  • Area: 6.0 m2

Read more »