Space Improvement Plan for Zaiwan Village / 3andwich Design / He Wei Studio


the main street after the upgrade. Image © Weiqi Jin

the main street after the upgrade. Image © Weiqi Jin
  • architects: 3andwich Design / He Wei Studio
  • Location: Seven Xian Town, Shuwu County, Jiaozhu City, Henan Province, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Weiqi Jin
  • Photographs: Wei He
  • Photographs: Courtesy of 3andwich Design

Read more »